Burgemeester Walda Scholengemeenschap
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter

Kindpakket

Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag

Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.
Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind, belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Het kan komen omdat je geen of te weinig werk hebt, door een uitkering, dat je bent gescheiden, ziek bent of gewoon pech hebt gehad! Maar wat de reden ook is, elk kind kan meedoen!
Dus heb je als ouder(s) een laag inkomen of uitkering? Of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl
Daar staan alle vergoedingen op een rij en kun je heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen.
Zo kan jouw kind toch meedoen!

 

Vergoedingen Leergeld gemeente Ameland 2017/2018

De vergoedingen zijn maximaal €300,- per kind per jaar voor sport. Voor culturele activiteiten max. €450,- per kind per jaar (als de aanvraag via het JSF gaat is het bedrag € 300,-)

Hiernaast mag men nog andere zaken aanvragen. (zie onderstaand schema)

School

GEEN vrijwillige ouderbijdrage , dit wordt niet vergoed.

MBO Regeling inkomens toets

Kosten schoolreis/kamp basisschool hele bedrag

Kosten schoolreis/kamp/excursie voortgezet onderwijs maximaal 50% van de kosten met een maximum van €200,- mits de school de andere helft op zich neemt,

De ouders moeten altijd een (kleine) bijdrage geven in de kosten.

Aanschaf computer/laptop voor een kind dat  naar het voortgezet onderwijs gaat. Maximaal € 400,- per 3 jaar. Vanaf groep 7/ 8  (mag nu ook als een kind b.v. het in het 2e 3e  4e jaar aanvraagt.  1 per gezin. Is er geen ruimte meer in het budget dan kan men een tablet in bruikleen krijgen.

De maximale vergoeding voor een fiets nieuw bij Halfords Leeuwarden of een lokale onderneming is €300 . 2e hands fiets maximaal €300,-

De aanvraag mag gedurende de hele periode van het voorgezet onderwijs worden aan aangevraagd.

Voor een nieuwe fiets en 2 e hands fiets gebruiken we spelregels.

Kosten eenmalig schooltas en regenpak voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat. € 75,-

Mei/juni 2017   gaat de actie schoolspullen pas weer van start voor kinderen die naar het voort gezet onderwijs gaan . Ter waarde van €75,-

Sport

Contributie voor de sportclub is maximaal  bij het JSF max. €300,-

Als er nog ruimte in het budget is kunnen er aanvullende sport artikelen worden aangevraagd. Dit tot maximaal €100,-

Muziek en cultuur:

Deze kosten komen inclusief huur instrument . € 450,-                                                       

Contributie van de vereniging. Per jaar /seizoen

Jarige Job. Alleen als een gezin niet bij de voedselbank komt (men kan het daar aanvragen). Voor kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar.

Zwemles:

Kosten zwemles A vanaf 6 jaar tot 13 jaar tot € 240,-, mits het resterende bedrag door de aanvrager zelf bekostigd kan worden.

Ontspanning: contributie voor b.v. scouting vakantie Humanitas, spelweek ect. max €240.-