Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

Belangrijke documenten

Onderstaand belangrijke (overige) documenten:

Algemeen

Schoolgids 24-25
Zorgplan 22-24
Bijlagen Zorgplan 22-24
Schoolondersteuningsplan 22-23
Overgangsnormen 23-24
Overgangs- en examenreglement

verzuim e.d.

Leerplichtwet
Verzuimprotocol BWS
Afspraken Verzuim BWS, LPA en GGD
Protocol Te Laat Komen BWS
Aanvraag Vrijstelling Schoolbezoek
Vakantieverklaring Werkgever

protocollen

Escalatieladder Gedrag
Medisch Protocol