Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

Belangrijke documenten

Onderstaand belangrijke (overige) documenten:

Algemeen

Schoolgids 23-24
Zorgplan 22-24
Bijlagen Zorgplan 22-24
Schoolondersteuningsplan 18-22
Overgangsnormen 23-24
Overgangs- en examenreglement

verzuim e.d.

Leerplichtwet
Verzuimprotocol BWS
Afspraken Verzuim BWS, LPA en GGD
Protocol Te Laat Komen BWS
Aanvraag Vrijstelling Schoolbezoek
Vakantieverklaring Werkgever

Bestuur

Jaarverslag 2021
Beschrijving bestuurlijke inrichting
Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2022
Besluit toezichtkader/reglement
Toezichtkader informatievoorziening
Reglement ITZ

protocollen

Escalatieladder Gedrag
Medisch Protocol