Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

De Medezeggenschapsraad

Algemeen:

De BWS beschikt, net als Iedere andere school in het basis,- voortgezet- en speciaal onderwijs over een medezeggenschapsraad. Samengevat heeft de medezeggenschapsraad verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.

De Medezeggenschapsraad op de BWS bestaat uit een PMR (Personeel) bestaande uit drie docenten/onderwijs ondersteunend personeel, een OMR bestaande uit drie ouders en een LMR  bestaande uit twee leerlingen.

De MR komt acht keer per schooljaar samen. De agenda voor de eerstvolgende vergadering is tijdig inzichtelijk op de website. De notulen zijn in te zien in het MR-archief op de BWS en eventueel ook naar wens op te vragen.

vergaderdata:

Week 35: 31 augustus
Week 42: 19 oktober
Week 47: 23 november
Week 3: 18 januari
Week 9: 29 februari
Week 15: 11 april
Week 21: 23 mei
Week 26: 27 juni

recente agenda
jaarverslag 2022-2023
MR Reglement
Huishoudelijk Reglement
MR Statuut

Leden 2023-2024:

Personeelsgeleding:

Jan de Jong (voorzitter)
Roel (lid / notulist)
Coosje Verbrugge (lid / secretaris)

Oudergeleding:

Regina de Vries (lid / plaatsvervangend voorzitter)
Diana Metz (lid)
André-Douwe de Vries (lid)

Leerlingengeleding:

Mathijs Ridder (lid klas 4)
Vion van Schaijk (lid klas 3 – aspirant lid)

Contact:

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via onderstaande email-adres:

contact MR