Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

De Medezeggenschapsraad

Algemeen:

De BWS beschikt, net als Iedere andere school in het basis,- voortgezet- en speciaal onderwijs over een medezeggenschapsraad. Samengevat heeft de medezeggenschapsraad verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.

De Medezeggenschapsraad op de BWS bestaat uit een PMR (Personeel) bestaande uit drie docenten/onderwijs ondersteunend personeel, een OMR bestaande uit drie ouders en een LMR  bestaande uit twee leerlingen.

De MR komt acht keer per schooljaar samen. De agenda voor de eerstvolgende vergadering is tijdig inzichtelijk op de website. De notulen zijn in te zien in het MR-archief op de BWS en eventueel ook naar wens op te vragen.

vergaderdata:

Ma 22 september 2022
Do 10 november 2022
Do 15 december 2022
Do 2 februari 2023
Do 9 maart 2023
Do 13 april 2023
Do 25 mei 2023
Do 22 juni 2023

recente agenda
jaarverslag 2021-2022

Leden 2022-2023:

Personeelsgeleding:

Jan de Jong (voorzitter)
Roel Buma (lid / notulist)
René de Jong (lid / secretaris)

Oudergeleding:

Regina de Vries (lid / plaatsvervangend voorzitter)
Diana Metz (lid)
André-Douwe de Vries (lid)

Leerlingengeleding:

Mayka Bruin (lid klas 4)
Mathijs Ridder (lid klas 3)

Contact:

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via onderstaande email-adres:

contact MR