Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

Leerlingenraad

Op de BWS hebben we een leerlingenraad. Een leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school. Elk schooljaar worden uit alle leerjaren leerlingen gekozen om namens hun klas deel te nemen aan de vergaderingen. Tijdens de vergaderingen krijgen de leerlingen de kans om mee te denken en adviezen te geven over de gang van zaken op de BWS. De leerlingen uit de medezeggenschapsraad (MR) sluiten ook aan bij de leerlingenraad (LR).