Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

Ouderraad

Taak
Volgens het huishoudelijk reglement van de OR heeft de raad tot taak:

  • Bij de ouders belangstelling voor de school te stimuleren;
  • De bloei van de school te stimuleren;
  • De belangen van de school voor te staan bij de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de medezeggenschapsraad;
  • Verschaffen van inlichtingen;

Samenstelling
De OR bestaat uit de volgende leden te weten:

  • Ouders van kinderen. De ouders vertegenwoordigen waar mogelijk naar evenredigheid de vier dorpen op Ameland;
  • De directeur van de school.

Werkwijze van de raad

Om haar taak te kunnen vervullen, vergadert de OR regelmatig. De leden van de OR kunnen gedurende het gehele schooljaar geraadpleegd worden voor informatie. Zij staan open voor uw opmerkingen of opbouwende kritiek. Schroom niet, maar spreek in uw belang of het belang van uw kind, één van hen aan om ideeën of wensen op school aan te kaarten.