Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

Kwaliteit

Op de BWS werken we samen aan het borgen en behouden van de kwaliteit van ons onderwijs. Hier vallen de resultaten van onze leerlingen onder, maar niet minder belangrijk, ook de goede sfeer, veiligheid en aandacht voor elke individuele leerling. Onderwijs is een steeds veranderend iets. We blijven onderzoeken welke punten we kunnen verbeteren en pakken jaarlijkse speerpunten en ambities uit het schoolplan aan. Dit doen we onder andere door werkgroepen van verschillende personeelsleden, die samenwerken aan een speer- of verbeterpunt binnen de BWS. Meer hierover kunt u lezen in ons schoolplan.

Kwaliteitszorg: onderzoek naar tevredenheid

De BWS hecht veel waarde aan de mening en input van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en personeelsleden. Daarom voeren we regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit. Als ouder/verzorger ontvangt u gemiddeld één keer per jaar een mail met een enquête toegespitst op een bepaald onderwerp. Ook leerlingen en medewerkers worden regelmatig door middel van enquêtes bevraagd. Onderwerpen die voorbij komen zijn o.a. veiligheid en onderwijs.

Heeft u vragen hierover, dan kunt u altijd contact opnemen via kwaliteitszorg@bws-ameland.nl.

Resultaten

Alle resultaten van kwaliteitsonderzoeken zijn openbaar. Via Scholen op de Kaart krijgt u inzicht in oudertevredenheid, maar ook in schoolprestaties, beleid en kwaliteit. Ook slagingspercentages zijn hierop te vinden.

De resultaten van de school worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen blijven zelf eigenaar van de gegevens en houden zelf de regie over de verantwoording van de resultaten.