Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

Identiteit

Visie:

De Burgemeester Walda School (BWS) op Ameland is een school voor openbaar voortgezet onderwijs, met ruimte en respect voor ieders levensovertuiging.

De BWS wil een school zijn, die haar leerlingen zo lang mogelijk van passend en goed onderwijs voorziet.

Dat willen we doen door onderwijs aan te bieden:

 • in een veilige leeromgeving waarin respect voor elkaar en voor de omgeving centraal staan;
 • waar creativiteit en eigenheid van onze leerlingen de ruimte krijgen;
 • in een gemeenschap waar leerlingen en medewerkers, oog en oor voor elkaar hebben;
 • waarbij de:
  o kansen en de talenten van leerlingen uitgangspunt zijn in het leerproces;
  o leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te ontplooien;
  o leerlingen worden verleid tot ontdekken en leren;
  o leerlingen goed worden begeleid op weg naar vervolgopleiding en volwassenheid.

Doelstellingen van de school:

Het belangrijkste doel van de school is het uiterste halen uit iedere individuele leerling ongeacht niveau of leerjaar om hiermee de leerlingen optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving in zijn geheel. Daarnaast vinden wij het belangrijk om met een zo breed mogelijk aanbod zo veel mogelijk leerlingen zo lang mogelijk op het eiland van passend onderwijs te voorzien.

Daarom bieden we programma’s aan variërend van vmbo-basis, kader, theoretisch en havo/vwo onderbouw. Dit laatste loopt door tot en met klas 3 en waar mogelijk proberen we ook in klas 4 een extra programma-aanbod op havo-niveau aan te bieden. We zoeken continue naar moderne, zelfstandigheid bevorderende werkvormen en naar innovatieve les- en leerondersteunende hulpmiddelen met name op het gebied van ICT.

De BWS werkt nauw samen met andere scholen in het Samenwerkingsverband Fryslân Noard. Daarnaast heeft de BWS een samenwerkingsovereenkomst met Piter Jelles in Leeuwarden zonder daarbij haar zelfstandigheid te verliezen.

Het aanleren van sociale vaardigheden zoals:

 • samenwerken
 • het bespreekbaar maken van discriminatie en pesten
 • het leren respecteren en begrijpen van andere mensen en
 • het bevorderen van meningsvorming

… beschouwen we als basiselementen voor het goed functioneren in een samenleving. De sociale veiligheid van iedereen staat bij de school in een hoog vaandel.