Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

Stage & Praktijk

Snuffelstage 2 Basis

Om een meer praktische invulling aan de lessen van klas 2 VMBO Basis te geven, kiest de BWS ervoor om leerlingen ook buiten de school in leerbedrijven te laten leren. De school biedt deze leerlingen een snuffelstage aan, waarbij zij kennismaken met verschillende bedrijven en bijbehorende werkzaamheden

De snuffelstage lopen de leerlingen over een tijdsspanne van vier maanden waarbij zij maandelijks rouleren langs Amelander bedrijven. De bedrijven geven de leerlingen een goede inkijk in het werkveld en laten de leerlingen meelopen en helpen bij het uitvoeren van afdelingstaken.

Stage D&P (bovenbouw)

Wat is er nou leerzamer en leuker dan stage te lopen bij een bedrijf of in een bepaalde sector waar je later wil gaan werken? In klas 3 en 4 gaan de leerlingen van basis en kader stagelopen. Dit is een onderdeel van het vak D&P (Dienstverlening en Producten). Het doel van de stage is leerlingen ervaringen laten opdoen uit het werkveld. De keuze voor het MBO komt snel en is moeilijk. Door de leerlingen een aantal weken mee te laten lopen bij een bedrijf hopen we dat de keuze voor hun wat makkelijker wordt. Daarnaast zien we dat leerlingen ontzettend veel plezier hebben in het werk dat ze doen. In klas 3 lopen de leerlingen twee weken stage en in klas vier lopen de leerlingen drie of vier weken stage, in twee delen. De leerlingen krijgen hier een beoordeling voor en moeten in hun stageverslag aantonen wat ze hebben geleerd.

De meeste leerlingen komen vaak met mooie verhalen en ervaringen terug naar school en hadden vaak nog wat langer willen blijven.

Het vak D&P (bovenbouw)

De BWS biedt voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in klas 3 en 4 het programma Dienstverlening & Producten (D&P) aan. Bij D&P krijgen de leerlingen een zo breed mogelijk lesprogramma aangeboden, zodat ze een goede keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding binnen het MBO.

De leerlingen werken in 2 jaar aan 5 thema’s van ieder 12 weken, waarin zij verschillende studie- en beroepsmogelijkheden leren kennen. In de lessen gaan theorie en praktijk hand in hand, zodat de basis- en kaderleerlingen wekelijks een afwisseling hebben tussen theoretische (kern)vakken en de praktijk. Er wordt gewerkt in de keuken, het praktijklokaal en rondom de school. De thema’s worden met een Proeve van Bekwaamheid (PvB) afgesloten.

Het eindcijfer voor het vak D&P telt dubbel mee voor het examen.