Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

Ouderbijdrage

Afschaffen ouderbijdrage

We hebben besloten om met ingang van schooljaar 23-24 de ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreizen en bijvoorbeeld sportdagen, af te schaffen. We zijn een financieel gezonde school en vinden het belangrijk om financiële drempels voor alle ouders zo laag mogelijk te houden. Wat nog blijft is de eigen bijdrage voor de iPad, die ongeveer 50% is van de nieuwwaarde. Daarmee word je ook eigenaar van dit apparaat en dat vinden wij een goed te verantwoorden verdeling. Uiteraard is dit besproken met (de oudergeleding van) de MR en de ouderraad.

Wanneer ouders dit bedrag niet kunnen betalen, bestaat er bij de gemeente een aparte regeling om hierin tegemoet te komen. Ook is het mogelijk voor leerlingen om dagelijks gebruik te maken van één van de leen iPads van school wanneer ouders dit bedrag niet willen betalen.