Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

Driehoekgesprekken

Medio november, maart en juni vinden de Driehoekgesprekken plaats voor klas 1 t/m 3. De gesprekken in november zijn voor iedereen verplicht. In maart en juni is het op aanvraag van ouder(s)/verzorger(s) of mentor.

In klas 4 is er in september een Startdriehoekgesprek enĀ  het afsluitende Portfoliogesprek richting het eind van het schooljaar om de tijd op de BWS samen te evalueren en af te sluiten.

De leerling leidt het Driehoekgesprek en heeft hier een korte “presentatie” voor voorbereid, daarbij gecoacht door de mentor. Aan de basis van deze presentatie liggen onderstaande gesprekskaarten, de behaalde cijfers en resultaten in de vorm van feedback in de tool Catwise Leerlingbespreking ten grondslag, die door de vakdocenten is ingevuld. Samen wordt er teruggeblikt en vooruitgekeken. De leerlingen gebruiken de gesprekskaarten hieronder bij het inhoudelijk vormgeven van hun presentatie.

Inschrijven voor de Driehoekgesprekken, gaat via Magister. U krijgt hier tijdig per mail een uitnodiging voor.

Gesprekskaarten

Onderstaande gesprekskaarten worden ter voorbereiding gedeeld met de leerlingen. Zij kunnen de vragen in het bestand gebruiken als input voor hun presentatie.

Klas 1:

Gesprekskaart periode 1
Gesprekskaart periode 2
Gesprekskaart periode 3

Klas 2:

Gesprekskaart periode 1
Gesprekskaart periode 2
Gesprekskaart periode 3

Klas 3:

Gesprekskaart periode 1
Gesprekskaart periode 2
Gesprekskaart periode 3

Klas 4:

Gesprekskaart Startgesprek