Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Walda School

Driehoekgesprekken

Medio november, maart en juli vinden de zogenaamde Driehoekgesprekken plaats voor klas 1 t/m 3. De gesprekken in november zijn voor iedereen verplicht. In maart en juli is het op aanvraag van ouder(s)/verzorger(s) of mentor. In klas 4 vinden de zogenaamde Portfoliogesprekken plaats richting het eind van het schooljaar om de tijd op de BWS samen te evalueren en af te sluiten.

De leerling leidt het Driehoekgesprek en heeft hier een korte “presentatie” voor voorbereid, daarbij gecoacht door de mentor. Aan de basis van deze presentatie liggen de behaalde cijfers en resultaten in de vorm van feedback in de tool leerlingebespreking.nl ten grondslag, die door de vakdocenten is ingevuld. Samen wordt er teruggeblikt en vooruitgekeken. De leerlingen kunnen het format hieronder gebruiken bij het inhoudelijk vormgeven van hun presentatie.

Inschrijven voor de Driehoekgesprekken, gaat via Magister. U krijgt hier tijdig per mail een uitnodiging voor.

Formats

Onderstaande formats worden ter voorbereiding gedeeld met de leerlingen. Zij kunnen de vragen in het bestand gebruiken als input voor hun presentatie.